Kf700 Használati Útmutató Electronics Inc M A G Y A R Hrvatski Ьългарски S R P S K I Ce Kf700 P

94 LG KF700 Ръководство за потребителя Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване. Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон. Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.

Бъдете креативни Видеокамера Запознаване с визьора СЪВЕТ! Може да затворите всички опции за бързи клавиши за по-ясен екран на визьора. Просто докоснете веднъж центъра на визьора. За да покажете обратно опциите, докоснете отново екрана. 46 LG KF700 Ръководство за потребителя Контраст – Вж.

online fogadási oldalak

Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разредител или спирт). Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност. Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.

Használati Útmutató A Hungary Mérleg Kft Által Forgalmazott T

Настройки – Докоснете тази икона, за да http://budapestnyilaszaro.hu/wp-content/pages/nay_dobrite_onlayn_strategii_za_zalagane_na_basketbol.html отворите менюто с настройки. Използване на разширени настройкина стр. Основни положения Съобщения Abc ръчно – Изберете Abc, abc, ABC или 123 За въвеждане на интервал докоснете 0. За да изтриете знак, използвайте C твърдия клавиш C под екрана. T9 с предвиждане Режимът T9 използва вграден речник, за да разпознава думи, които пишете, на базата на последователността от клавиши, които докосвате. Просто докоснете цифрата, свързана с буквата, която искате да въведете, и речникът ще разпознае думата, веднага щом са въведени буквите.

  • Високоговорител – Докоснете, за да включите високоговорителя.
  • Видео режим – Избран е режим на видеоклипове.
  • Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
  • T9 с предвиждане Режимът T9 използва вграден речник, за да разпознава думи, които пишете, на базата на последователността от клавиши, които докосвате.

Край – Докоснете, за да завършите разговора. Задържане – Натиснете, за да задържите повикването. Натиснете Поднови, за да продължите разговора.

Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими. 2 Докоснете Имейл и после Имейл акаунти. Основни положения Повиквания Опции за входящо повикване Задържане Край СЪВЕТ! За да преминете през списък с опции или списъка с контакти, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. 20 LG KF700 Ръководство за потребителя Заглушаване – Докоснете, за да изключите микрофона, така че лицето, с което говорите, да не може да ви чува. Високоговорител – Докоснете, за да включите високоговорителя.

Kf700 Használati Útmutató Electronics Inc M A G Y A R Hrvatski Ьългарски S R P S K I Ce Kf700 P

Оттук можете и да прекратите повикването, като докоснете Приключи разговор. Указания Указания за безопасна и ефикасна употреба Грижа за продукта и поддръжка ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, предоставени за използване с този определен модел телефон.

Например, натиснете 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3, за да напишете telephone. Ако думата, която искате, не се появи, докоснете и изберете Нова T9 дума. Въведете думата с ръчния режим Abc и вашата дума или име ще се добавят към речника. Abc ръчно 30 LG KF700 Ръководство за потребителя В режим Abc трябва да натиснете клавиш няколкократно, за да изберете буква измежду възможностите за избор на клавиша. Например, за да напишете hello, докоснете 4два пъти3 два пъти, 5 три пъти, 5 отново три пъти, после 6 три пъти.

Използването на други типове може да направи невалидни всички споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да бъде опасно. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка. Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри. Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни. Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.

Настройка на имейл Може да поддържате връзка в движение с имейл на вашия KF700. Това е бърз и лесен начин да настроите POP3 или IMAP4 имейл акаунт. За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана.

Видео режим – Избран е режим на видеоклипове. Възпроизвеждането е при 15 кадъра в секунда за най-добър изглед вкъщи. Чудесно е за снимане на бързодвижещи се обекти. Варио – Докоснете, за да увеличите, или за да намалите. Може също да използвате и колелото около обектива. Назад – Докоснете тук, за да се върнете към екран в режим на готовност.